Menu +

Start sezóny 2021/22 - úplné informace den před startem nového ročníku

Aktuální zprávy
Jak jsme již avizovali v článku ze křtu nového dresu pro sezónu 2021/22, přinášíme obsáhlý rozhovor s předsedou klubu HST Martinem Svobodou. Navazuje na předešlé rozhory, jejich cílem je popsat stav klubu, aktuální vývoj ve všech oblastech klubové činnosti a samozřejmě se dotknout i témat, která vyvstala v průběhu činnosti HST. Tyto rozhovory přinášíme vždy jako určitou rekapitulaci za dané období nebo u příležitosti významných událostí souvisejících s klubem a ne jinak je tomu i nyní.
Sdílejte článek
 

Pane předsedo, začneme v obecnější rovině. Zítra začíná soutěžní sezóna 2021/22 pro první mužstvo HST hrající Chance ligu a v následujících týdnech zahájí sezónu i ostatní mužstva HST. Co očekáváte od příštích soutěžních měsíců a co nového se v klubu událo během jara a léta?

Jedna věc je, co očekávám a druhá, co si přeji. Očekávám přetěžkou kompletní sezónu Chance ligy po sportovní stránce a přeji si, aby ji mohli shlédnout diváci v co nejvyšším počtu a s co nejmenšími omezeními. Narovinu říkám, že si nedovedu představit, že by letos po vzoru minulé sezóny došlo k přerušení a zkrácení sezóny v počtu zápasů a to z komerčních důvodů. Letos by to již mělo nenapravitelné následky do budoucna. A co se týče mládežnických a dětských mužstev a jejich soutěží, tak cíl HST a moje přání je odehrát kompletní plnohodnotnou sezónu, jelikož přerušení či zrušení zápasové a tréninkové činnosti by mělo katastrofální následky v oblasti zájmu dětí a mládeže o hokej a v nemalé míře i v trénovanosti malých a mladých hokejistů. Hodnocení proběhnuvších měsíců bych navrhl, podobně jako v předešlých rozhovorech, rozdělit podle hlavních činností HST, tj. A mužstvo, děti a mládež a samozřejmě ostatní provozní věci týkající se chodu HST. Každopádně mohu říci, že celkově tyto měsíce proběhly v daleko konstruktivnější atmosféře než v minulém roce, kdy byla HST v těžké defenzívě a prožívala těžké chvíle, které bohužel pokračovaly i na začátku podzimních měsíců. Samozřejmě jsme naráželi na podobné problémy a skutečnosti jako každý, kdo podniká nebo vykonává obdobnou činnost, tj. nedostupnost některých věcí, složitá administrativa a především skokové zdražování.

Můžeme tedy začít A mužstvem, jako vrcholným mužstvem HST. Jak probíhala příprava či skládání mužstva na nadcházející sezónu?

Všichni, kdo se zajímají o HST vědí a ze strany klubu byli průběžně informovaní, o skladbě mužstva. Už v prvních dvou měsících tohoto roku jsme zveřejnili informace, že kostra týmu je zajištěna i pro nadcházející sezónu. Mužstvo bylo postupně doplňováno a to plánovitě ve dvou fázích. V období přelomu dubna a května a následně během srpnové přípravy na ledě. Nejjednodušší byla situace okolo gólmanů, kde se již z kraje roku podařilo udržet brankařskou dvojici Jekel, Mičán a tu doplnil třebíčský junior Lukáš Vejmelka. Podobně jednoduše se jevila situace u útočníků, kde osa mužstva byla zajištěna a sportovní vedení se snažilo doplnit mužstvo o trošku odlišné typy útočníků a v neposlední řadě se následně čekalo na posílení z extraligy o hráče, kteří mají vazbu ke klubu. Daleko složitější situace vyvstala v obraně, kde musela HST složit obranu v podstatě novou. Dá se říci, že na jaře a v létě 2020 se obránci stali nedostatkovým zbožím. I proto k finálnímu složení větší části obrany došlo až v posledních srpnových týdnech. Nyní je pro start Chance ligy mužstvo kompletní a čítá 3 brankáře, 9 obránců a 17 útočníků.

Dalším tématem u A mužstva byly provozní a organizační záležitosti. Vedení HST si plně uvědomuje náročnost nové sezóny a proto byl složen širší trenérský tým, kterému bylo vyhověno v požadavcích a podmínkách pro co nejkvalitnější letní a předsezónní přípravu. Lze říci, že za posledních 10 let takovéto podmínky žádný trenérský tým k dispozici neměl. Jako příklad můžeme uvést tréninkové jednotky na ledě, soustředění mužstva, dvoufázové sportovní lékařské prohlídky a nesmíme zapomenout na trenérský tým, který se skládá z hlavního trenéra Kamila Pokorného, dvou asistentů Jaroslava Barvíře a Davida Dolníčka i trenéra brankářů Jaroslava Odehnala. Naopak ze strany vedení byly trenérům uloženy úkoly související s přípravou mužstva do nové sezóny, ale i s postupným zabudováváním třebíčských mladých hráčů do dospělého hokeje, což je jeden z dlouhodobých úkolů, které si vedení HST dalo a samozřejmě i otázka dalšího sebevzdělávání. Za vedení HST musím konstatovat, že stanovené úkoly na toto období byly splněny a chci speciálně vyzdvihnout úspěch Davida Dolníčka, který se hlásil ke studiu trenérské licence “A" a uspěl.

Můžeme se zastavit u dlouhodobého úkolu HST a to začleňování mladých odchovanců do kádru A mužstva. Jak to letos probíhalo a jaké byly odlišnosti od minulých letních příprav?

Letošní letní a předsezónní přípravu absolvovalo 5 juniorů ročníků 2002 až 2004, kdy čtyři z nich se udrželi v kádru pro novou sezónu. Jednalo se o 1 brankáře, dva obránce a dva útočníky. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že jejich úlohou je především tréninková činnost a přizpůsobování se dospělému hokeji. Každopádně je to zásadní posun oproti minulým rokům a to hned ve dvou oblastech. První je počet zařazených mladých hráčů, kdy v minulosti to byl jeden maximálně dva hráči a tou druhou oblastí je průběh samotné přípravy. Zjednodušeně řečeno, v minulosti junioři nebyli stavu tuto část přípravy fyzicky zvládnout a často skončili. Letos všichni zúčastnění tuto část bezproblémově zvládli, mužstvo je přijalo a jejich fyzické výsledky potvrdila i sportovní lékařská vyšetření.

V tuto chvíli se předseda klubu omlouvá, přerušuje rozhovor a odchází řešit mimořádné problémy s dodávkou permanentních vstupenek. Tento rozhovor vznikal ve čtvrtek 9.9.2021 okolo 14.30, to pro dokreslení situace... (pozn. redakce)

Nyní se nelze nezeptat na aktuální situaci ohledně předprodeje permanentek…

To jsou přesně ty skutečnosti, o kterých jsem hovořil u Vaší první otázky. V současnosti prostě nefunguje nic jako před covidem. Předpokládám, že než vyjde tento rozhovor, tak už o tom bude HST informovat, takže velmi zkráceně. Noty od Ministerstva zdravotnictví pro pořádání zápasů jsme obdrželi oficiálně 27. srpna. Ihned se u dodavatele celého systému prodeje vstupenek objednaly permanentní vstupenky, jejichž vizuál byl již předpřipraven. Termín dodání permanentních vstupenek byl tuto středu, ale s ohledem na zkušenosti se současnou situací, jsme předprodej naplánovali až na pátek 10.9. Nyní je čtvrtek odpoledne a permice nikde! Takže je uháníme, příslib nového termínu dodání je pátek, nejpozději sobota, ale to se již dostáváme do poněkud stresové situace. Nejen, že se opozdí plánovaný předprodej, ale my nedokážeme v takovémto čase rozdat tyto vstupenky partnerům atd. Takže na stole jsou dvě varianty řešení a o těch budeme informovat.

Tímto přerušením rozhovoru jsme se dostali k dvěma tématům, která souvisejí s pořádáním domácích zápasů A mužstva HST a byla by aktuální i bez zmiňovaných komplikací. Jsou jimi hygienické a bezpečnostní podmínky při zápasech a samozřejmě nová výše vstupného. Začněme podmínkami pro vstup na domácí utkání HST.

Moc bych se v tom nepitval, jelikož jsou to již notoricky známá opatření. V žádném případě je nebudu hodnotit, se spoustou věcí se já sám neztotožňuji, na druhou stranu vím, že být v situaci těch lidí, co to tady řídí, tak bych se v tom plácal úplně stejně. Je to bezprecedentní celosvětová situace, řeší se to metodou pokus omyl a každý stát se snaží poučit z toho, co se událo někde jinde a přizpůsobit to svým podmínkám. Takže velmi v kostce, návštěvnost našeho ZS je v podstatě neomezená, jsou otevřeny všechny sektory včetně toho na stání, občerstvení uvnitř ZS funguje bez omezení. Návštěvníci před vstupem jsou povinni předložit certifikát o očkování či testovaní a musí mít zakrytá ústa a nos respirátorem. Kdo toto nesplní, nesmí být vpuštěn na ZS. Klub za toto odpovídá a bude kontrolován jak policií ČR tak pracovníky hygieny. To jsou fakta, jakékoliv komentáře jsou zbytečné. Buď to bude fungovat nebo přijdou omezení a zákazy. Mimo tato omezení, která souvisejí s covidem, bych chtěl zmínit i standartní bezpečnostní opatření. Je potřeba si uvědomit, že doba a celý svět se mění. Klub bude tvrdě vyžadovat dodržování bezpečnostních opatření a bude se velmi tvrdě vymezovat proti návštěvníkům, kteří je porušují.

Další záležitost, kterou jsme již naťukli, je hojně diskutované téma vstupného. Skokové zdražení jednorázového vstupu na 150 Kč a v přepočtu jednoho vstupu z permanentky na 100 Kč, není to moc?

Opět se budeme bavit na rovinu, nedokážu odpovědět, zda je to moc nebo málo. Takto jsme při cenotvorbě vstupného do nové sezóny neuvažovali a tento postoj je čistě v subjektivní rovině. Pro někoho moc, pro někoho málo. Obdobně jsme k této problematice nepřistupovali ani s ohledem na výši vstupného v jiných prvoligových klubech. My jsme museli vycházet ze skutečností z hlavních dvou oblastí. První oblastí je neustále se zvyšující nárůst celkových nákladů a to především na organizaci a provozování prvního mužstva, ale i provoz ZS. Tady se jedná o skokové nárůsty nákladů a výdajů klubu v řádech násobku, nikoli procent. Druhou oblastí je politika struktury příjmů klubu a vstupného. Do budoucna se vstupné musí stát důležitým zdrojem příjmů klubu, nejen doplňkovým zdrojem, jak je tomu nyní. Dále bude klub jednoznačně preferovat a cenově výrazně zvýhodňovat majitele permanentních vstupenek. Takto to funguje v civilizovaném hokejovém světě a ani pro nás není jiná cesta. Není možné mít v Třebíči druhou nejvyšší profesionální soutěž, kde se měsíční náklady v hlavní sezóně pohybují okolo 1,5 mil Kč a naproti tomu se tu bude vybírat vstupné v řádu desetikorun. Mnoho fanoušků si neuvědomuje tu skutečnost, že v první fázi se o tom, že se zde hraje první liga nerozhoduje na ledě, ale při jednání s partnery klubu. A řekněme si holý fakt, v případě, že se HST nepodaří udržet podporu ze strany Města Třebíče, jihokorejské firmy KHNP a energetické společnosti ČEZ, první liga v Třebíči končí a fatální dopad to bude mít i na podmínky dětských a mládežnických mužstev! Proto jsem velmi smutný, když na sociálních sítích vidím sáhodlouhé debaty o desetikorunách ze strany fanoušků a klub musí řešit problémy v řádech miliónů korun. Cenotvorba vstupného byla v minulosti degenerovaná a nyní přichází doba ji narovnat, není cesty zpět.

Máme za sebou část rozhovoru s předsedou klubu Martinem Svobodou, která se týkala především profesionálního A mužstva mužů. Pro tentokráte i díky rozsáhlosti tohoto rozhovoru a vstupu mimořádných problémů, si jej rozdělíme na dvě části. Druhou část přineseme nejpozději v pondělí, bude zaměřena směrem k problematice hokeje dětí a mládeže a samozřejmě nevynecháme ani přestavbu ZS.

Podobné články

Aktuální zprávy

Partnerem HST je i v letošní sezoně ČEZ - děkujeme!

před 2 dny
Aktuální zprávy

Start mládežnických a dětských mužstev HST v soutěžních utkáních

před 3 dny
Aktuální zprávy

HST: Omlouváme se všem poškozeným za technickou závadu na ZS

17.09.2021