Menu +

Stadion HS Třebíč - fotografie

Panorama stadionu

Jižní a západní tribuna

Pohled na východní a jižní tribunu. Nad nápisem s názvem klubu je místnost VIP.

Pohled do VIPky.

Vrátnice ZS (vlevo) a vchod do šaten pro bruslící veřejnost a zároveň do Pizza Baru (vpravo)

Tudy hráči nastupují na led.

Hockey Pizza Bar pod východní tribunou

Hockey Pizza Bar pod východní tribunou

Parkoviště před ZS

Celkový pohled na průčelí ZS. Vlevo nahoře je hlavní pokladna a horní vchod, vpravo dole je dolní vchod

Prodejna s hokejovým vybavením (vlevo) a boční vchod s boční pokladnou (vpravo)